Rychlá navigace

Veterinární podmínky

Účast možná za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. , o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.

 

Veterinární podmínky účastníků z ČR:

Psi musí být:

–  klinicky zdraví

–  označeni čitelně tetováním nebo mikročipem 

–  doprovázeni pasem pro zvířata v zájmovém chovu nebo očkovacím průkazem

–  v imunitě proti vzteklině

 

Veterinární podmínky účastníků z ostatních zemí EU: 

Psi musí být:

  klinicky zdraví

– doprovázeni pasem pro  zvířata v zájmovém chovu

– označeni mikročipem nebo tetováním

(Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.)

–  v imunitě  proti vzteklině.

 

Veterinární podmínky pro účastníky ze třetích zemí:

Psi musí být:

–  klinicky zdraví

–  označeni čitelně tetováním nebo  mikročipem 

(Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.)

–  doprovázeni pasem pro zvířata v zájmovém chovu nebo veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny, které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážející země

–  v imunitě proti vzteklině

–  sérologicky vyšetřeni na hladinu protilátek proti vzteklině (odběr vzorku proveden nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině a minimálně  3 měsíce před  přesunem zvířete na území EU).

 

Do areálu bude povolen vstup psům v doprovodu návštěvníků, pouze po předložení dokladu o platném očkování proti vzteklině. Doklad s sebou!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn